Μετάβαση στο περιεχόμενο
0.00
Το καλάθι σας είναι άδειο. Μεταβείτε στο Κατάστημα.
Μενού
Μενού
Καλάθι
Το καλάθι σας είναι άδειο. Μεταβείτε στο Κατάστημα.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η πολιτική απορρήτου αναφέρεται σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία με τον διακριτικό τίτλο ”Δ.ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.», επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου με Α.Φ.Μ. 081105238 με νόμιμο εκπρόσωπο τον Δημήτριο Πετράτο  του Βενέδικτου (ΑΦΜ 118269749) , με έδρα το Αργοστόλι Κεφαλληνίας Διαδόχου Κωνσταντίνου (Λιθοστρώτου) 2, και στον ιστότοπο που διατηρεί, και είναι προσβάσιμος από εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές. Με την πρόσβαση και τη χρήση της επαφής μας, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών μας υπόκειται επίσης στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Η αναφερόμενη στην παρούσα παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου καλύπτεται από τους όρους του Ισχύοντος Ελληνικού Συντάγματος, της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου και πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων συμμορφώνεται πλήρως προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), όπως ισχύει και ενσωματώνει άμεσα κάθε αλλαγή ή αναθεώρηση του.

Η ανωτέρω επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, μονομερώς να τροποποιήσει, μεταβάλλει ή να ενημερώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.petratosstore.gr χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της. Η ενημέρωση τους, για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά στους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, θα γίνεται πάντα μέσω αυτής με εμφανή ειδοποίηση, οι δε χρήστες της φέρουν  την ευθύνη (της ενημέρωσής τους), ελέγχοντας αυτήν κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι χρήστες θα ειδοποιούνται (διαζευκτικά ή και σωρευτικά) για ουσιαστικές αλλαγές στην σελίδα του ανωτέρω ιστότοπου, στο ηλεκτρονικό τους  ταχυδρομείο, εφ όσον υπάρχει προς τούτο η σχετική εξουσιοδότηση  ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή της επιχείρησης πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής πολιτικής. Η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών μας μετά από τις ως άνω ειδοποιήσεις συνιστούν αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Οι ως άνω αλλαγές και τροποποιήσεις δεν αφορούν ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες.

Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη της ιστοσελίδας μας με τις οποιεσδήποτε κατά τα ανωτέρω αλλαγές και τροποποιήσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας και να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας. Συστήνεται  προς τους χρήστες μας να ελέγχουν περιοδικά την παρούσα ιστοσελίδα προκειμένου να γνωρίζουν τις πρόσφατες   πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται μ’ έδρα το Αργοστόλι, Κεφαλληνίας, Ελλάδα και μέσω διαδικτύου, σε κάθε περίπτωση ως τόπος παροχής των εκάστοτε υπηρεσιών μας λογίζεται η έδρα της επιχείρησης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της ιστοσελίδας www.petratosstore.gr είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο petratos.thepstore@gmail.com. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας γνωστοποιείται κατά την πρώτη συναλλαγή – επαφή μαζί μας, ενώ μπορείτε ανά  πάσα στιγμή να λάβετε γνώση αυτής στην τοποθεσία Πολιτική Απορρήτου

Κατά την πρώτη είσοδο του χρήστη στον ιστότοπό μας για να προμηθευτεί  μία ή περισσότερες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, θα δηλώσει  ότι είναι ενήλικας και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμευόμενος ότι δεν θα επιτρέπει την χρήση από οποιοδήποτε ανήλικο ή άτομο που στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Εάν δε παρεμπιπτόντως γίνει χρήση των στοιχείων και των κωδικών του σε επόμενη χρήση, υπεύθυνος για οποιαδήποτε συναλλαγή θα θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης. Στη συνέχεια θα του ζητηθεί να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση κατοικίας του ή αποστολής προϊόντων, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και τα στοιχεία πληρωμής. Αυτές οι πληροφορίες τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν στις συναλλαγές μεταξύ του εκάστοτε χρήστη και επιχείρησης, στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε τρίτο, είναι δε  απαιτητές για τους κάτωθι περιοριστικά λόγους:

 • Την μεταξύ μας επικοινωνία και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας.
 • Για την Αποστολή Παραγγελιών.
 • Για την Επιστροφή προϊόντων
 • Για την πραγματοποίηση εν γένει των προβλεπόμενων Εμπορικών Συναλλαγών.
 • Για την πρόληψη και δίωξη της απάτης.
 • Kαι τέλος για την εκπλήρωση των νομικών, ρυθμιστικών, φορολογικών και ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

 • Το ιστορικό εκάστου χρήστη βάσει των παραγγελιών, παραδόσεων, καταβολών, επιστροφών κλπ., το οποίο προστατεύεται από αποκλειστικό απόρρητων έναντι όλων και γνώση αυτού λαμβάνει μόνον ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης.
 • Πληροφορίες λογαριασμού χρήστη που παρέχονται σε εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας, όταν εγγραφεί στην υπηρεσία μας και ολοκληρώσει την πληρωμή του.
 • Τη γεωγραφική θέση που μας έχει παράσχει το κινητό του τηλέφωνο.

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά  στοιχεία (περιοριστικά  : όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, ηλικία) του χρήστη  υπό τις ακόλουθες περιστάσεις και πάντοτε  με τη συγκατάθεσή του όπως επιβάλλεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία:

 • Σε τρίτους για την πρόληψη, τον περιορισμό ή τη δίωξη με άλλο τρόπο της απάτης και ύστερα από εισαγγελική παραγγελία ή άσκηση ποινικής δίωξης, ή προκειμένου να προστατέψουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια την δική μας ή τρίτων.
 • Όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών, κανονιστικών, ασφαλιστικών, ελεγκτικών και φορολογικών απαιτήσεων.

Οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα παραμείνουν σ’ εμάς περισσότερο από όσο εκ του νόμου απαιτείται. Διενεργούνται δύο ετήσιοι έλεγχοι προκειμένου να αξιολογούνται και να διαγράφονται οι περιττές πληροφορίες.

Ο χρήστης παρέχοντας τις προσωπικές του πληροφορίες, δηλώνει ότι συναινεί  στη συλλογή, τη χρήση και τη γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική ή άλλως κατά τη στιγμή της συλλογής, και  μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει  τη συγκατάθεσή του  για τη συλλογή, τη χρήση ή την γνωστοποίησή τους υπό την προϋπόθεση ότι εάν την αποσύρει για ορισμένες χρήσεις, ενδέχεται να μην είμαστε πλέον σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς αυτόν. Εάν κάποιος επιθυμεί να αποσύρει την ως άνω συγκατάθεσή του παρακαλούμε να  στείλει ένα email στο petratos.thepstore@gmail.com.

Δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις, συναλλαγές των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών μας ή μεταβιβάζουμε αυτές με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, ούτε τα προσωπικά δεδομένα τους υφίστανται καμία παράνομη επεξεργασία.

Εξαίρεση αποτελούν τ’ αξιόπιστα τρίτα μέρη, εργαζόμενοι και συνεργάτες της επιχείρησής μας, οι οποίοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά χωρίς  εξουσιοδότηση από εμάς και οι οποίοι συνδράμουν ώστε να εκμεταλλευτούμε λειτουργικά τον ιστότοπό μας, να διεξαγάγουμε τις δραστηριότητές μας, να  εξυπηρετούμε τους χρήστες μας, να προωθούμε και να εκτελούμε τις συναλλακτικές σχέσεις επιχείρησης-χρήστη και πάντοτε υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας της διατήρησης αυτών των πληροφοριών ως εμπιστευτικές, δυνάμει των εκάστοτε πολιτικών απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που συνάπτουμε με κάθε συνεργάτη μας, ενώ σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και  συνεργαζόμενη επιχείρηση. Κάθε συνεργάτης ή επιχείρηση η οποία λαμβάνει γνώση των ανωτέρω πληροφοριών, θα γνωστοποιείται είτε στην ιστοσελίδα μας, είτε στο πάροχο υπηρεσιών hosting, σ’ ορατό πάντοτε σημείο προς διευκόλυνση του συναλλασόμενου.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή ενός χρήστη για σκοπούς τήρησης αρχείων. Η χρήση cookie από τους συνεργάτες μας, την παρακολούθηση εταιρειών κοινής ωφέλειας και παρόχων υπηρεσιών δεν καλύπτεται από την πολιτική απορρήτου μας. Δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο αυτών των cookies. Οι συνεργάτες, η εταιρία παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν cookie ID σύνδεσης για να σας διευκολύνουν να πλοηγηθείτε ή να συνδεθείτε στην Υπηρεσία.

Οι προσωπικές πληροφορίες που μεταδίδονται στον ιστότοπό μας είναι μέσω της κρυπτογράφησης (για παράδειγμα: 128 bit Secure Sockets Layer (SSL)), η οποία δημιουργεί μια ιδιωτική συνομιλία μεταξύ του υπολογιστή σας και του ιστότοπού μας. Κανένας τρόπος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια για τη διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Η επιχείρησή μας δεν μπορεί να παρέχει εγγύηση όσον αφορά την διαθεσιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της ωστόσο ενημερώνει προς τούτο εγκαίρως τους καταναλωτές της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για την δυσκολία πρόσβασης και χρήσης του δικτυακού τόπου και της συμβατότητα της υποδομής των χρηστών  και γενικά δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων ιδιαίτερα σε ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες του καταστήματος.

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία ή να έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, απορίες ,προτάσεις  ή παράπονα σχετικά με όλα τα ως άνω αλλά και με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες, παρακαλούμε να  επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail μας στο petratos.thepstore@gmail.com

Κατά τα λοιπά μη οριζόμενα ρητώς στο παρόν, ισχύουν οι εκάστοτε Γενικοί Όροι Συναλλαγών, η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για πάσα διαφορά ανακύπτουσα κατά την χρήση των ανωτέρω περιγραφόμενων υπηρεσιών και συναλλαγών, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται αυτά της περιφέρειας εντός της οποίας έχει την έδρα της η επιχείρηση.

 

 

Petratos

Petratos

Όροι & ασφάλεια

Παραγγελίες

Επικοινωνία

Σκάλα, Κεφαλονιά, 28082
Petratos the P store
petratos.thepstore

Designed and Developed by Hotel-Way. Copyright ©2021 Petratos E-Shop. All Rights Reserved

Visa
MasterCard
Discover
Μετάβαση στο περιεχόμενο